خبر های مربوط به بخشنامه ها
PNUEB

نحوه ارزشیابی امتحانات پایان ترم اول 99-00 پیام نور

1399/8/20
26481
PNUEB

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور سال 99 (کارشناسی و ارشد و دکتری)

1399/8/18
24099
PNUEB

تقویم آموزشی سال 1400-1399 دانشگاه پیام نور

1399/5/12
7974
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/11/12
6026
PNUEB

تقویم آموزشی سال 99-98 پیام نور

1398/5/5
42760
PNUEB

اعطای وام شهریه به دانشجویان پیام نور در ترم اول 1400-1399

1398/4/13
3341
PNUEB

ترم تابستان 98 دانشگاه پیام نور و دروس قابل ارائه

1398/4/9
29910
PNUEB

آیا دانشگاه پیام نور، امسال پذیرش تکمیل ظرفیت دارد؟

1397/5/24
7404
PNUEB

پرداخت وام با کارمزد2 درصد به دانشجویان پیام نور از مهر 97

1397/4/30
7701
PNUEB

تمدید مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/2/20
19676