خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

نتایج کنکور آزمون فراگیر ارشد سال 99 پیام نور منتشر شد

1399/12/11
4033
PNUEB

پذیرش بدون کنکور و براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور

1399/9/16
49336
PNUEB

نحوه ارزشیابی امتحانات پایان ترم اول 99-00 پیام نور

1399/8/20
53706
PNUEB

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور سال 99 (کارشناسی و ارشد و دکتری)

1399/8/18
47079
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور سال 99 از طریق سیستم گلستان

1399/7/29
6009
PNUEB

نحوه استفاده از سایت آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور

1399/5/26
14857
PNUEB

تقویم آموزشی سال 1400-1399 دانشگاه پیام نور

1399/5/12
8200
PNUEB

آغاز پذیرش بدون کنکور سال 99 پیام نور

1399/5/2
5379
PNUEB

اهمیت بررسی نمونه سوالات پیام نور برای امتحانات ترم دوم 99-98

1399/2/25
5963
PNUEB

آیا تاریخ امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور تغییر می کند؟

1399/1/30
8883