خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دوم 99-00 پیام نور براساس جدیدترین اخبار

1400/2/13
796
PNUEB

راه های ارتباط با بخش های اداری پیام نور در ایام قرنطینه کرونایی

1400/1/31
253
PNUEB

نتایج کنکور آزمون فراگیر ارشد سال 99 پیام نور منتشر شد

1399/12/11
23169
PNUEB

پذیرش بدون کنکور و براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور

1399/9/16
68438
PNUEB

نحوه ارزشیابی امتحانات پایان ترم اول 99-00 پیام نور

1399/8/20
73349
PNUEB

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور سال 99 (کارشناسی و ارشد و دکتری)

1399/8/18
47263
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور سال 99 از طریق سیستم گلستان

1399/7/29
6143
PNUEB

نحوه استفاده از سایت آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور

1399/5/26
15590
PNUEB

تقویم آموزشی سال 1400-1399 دانشگاه پیام نور

1399/5/12
8911
PNUEB

آغاز پذیرش بدون کنکور سال 99 پیام نور

1399/5/2
5423