خبر های مربوط به گلستان پیام نور
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
15404
PNUEB

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم دوم 98-97

1398/3/13
3160
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور (برای بار چهارم)

1397/11/10
5993
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/11/1
6634
PNUEB

زمان و نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی پیام نور سال 97

1397/7/23
9224
PNUEB

تعطیلات تابستانی دانشگاه پیام نور و چند نکته مهم

1397/4/19
7927
PNUEB

دستورالعمل ترم تابستان 97 دانشگاه پیام نور- لیست مراکز مجری تابستان 97

1397/4/10
12708
PNUEB

شروع امتحانات نیمسال دوم 97-96 پیام نور-دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

1397/3/19
10319
PNUEB

تمدید مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/2/20
19676
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/1/26
20768