خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

شروع زودترامتحانات پایان ترم دوم 99-00 پیام نور

1400/2/15
694
PNUEB

نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دوم 99-00 پیام نور براساس جدیدترین اخبار

1400/2/13
796
PNUEB

نحوه ارزشیابی امتحانات پایان ترم اول 99-00 پیام نور

1399/8/20
73349
PNUEB

تاریخ امتحانات ترم اول 99-00 دانشگاه پیام نور

1399/6/30
8280
PNUEB

نحوه استفاده از سایت آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور

1399/5/26
15590
PNUEB

اهمیت بررسی نمونه سوالات پیام نور برای امتحانات ترم دوم 99-98

1399/2/25
6037
PNUEB

امتحانات پایان ترم دوم 99-98 پیام نور بصورت غیرحضوری برگزار می شود

1399/2/23
6901
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم دوم 99-98 پیام نور

1399/2/10
4172
PNUEB

آیا تاریخ امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور تغییر می کند؟

1399/1/30
9023
PNUEB

برنامه امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور

1398/11/12
7273