PNUEB

نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی(Ph.D) سال 95 درپیام نور

1395/4/18
4801
0
گفتنی است، پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی، پژوهشی و مصاحبه صورت می گیرد

به گزارش پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی پیام نور (pnueb)دانشگاه پیام نور در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی به‌ویژه در مقطع دکتری تخصصی، برای سال تحصیلی۹۵ از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون دوره دکتری تخصصی (PHD) نیمه متمرکز ، از طریق ارزیابی تخصصی) مصاحبه(اقدام به پذیرش دانشجو می‌نماید.


گفتنی است، پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی، پژوهشی و مصاحبه صورت می گیرد و متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه زیر مراجعه نمایند.

 

اطلاعیه شماره 1  دانشگاه پیام نور در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی

باتوجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی (Ph.D)، سال تحصیلی 1395 و در راستای اجرای مرحله دوم پذیرش ، شرایط و ضوابط دانشگاه پیام نور به شرح ذیل اعلام می گردد:

  •  پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق علمی داوطلبان وسنجش علمی از طریق ارزیابی سوابق علمی –پژوهشی و برگزاری مصاحبه علمی صورت می گیرد.
  • حدنصاب دانشگاه:

  داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش  کشور صادر شده است در صورت داشتن حدنصاب این دانشگاه می توانند مطابق تاریخهای مندرج درجدول شماره 1 (جدول ذیل ) و با مطالعه اطلاعیه های بعدی درج شده در پرتال اختصاصی دانشگاه پیام نور  به نشانی (www.pnu.ac.ir)   مراجعه نموده و از چگونگی شرکت در  جلسات  ارزیابی تخصصی این دانشگاه اطلاع حاصل نمایند .

 

  • توجه :داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل در دانشگاه شرکت نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1395 آنها در رشته امتحانی مربوطه مساوی یا بالاتر از حدنصاب اعلام شده این دانشگاه باشد.

شایان ذکر است حدنصاب لازم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگری 70 درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط ‌، 80 درصد حدنصاب اعلام شده داوطلبان آزاد خواهد بود.

2- برنامه زمانی ارزیابی تخصصی دانشگاه پیام نور

جدول شماره 1- زمانبندی جلسات ارزیابی تخصصی (مصاحبه علمی) دانشگاه پیام نور

ردیف

کد رشته محل

نام گرايش

نام موسسه

ظرفیت

تاریخ  مصاحبه

1

2546

شيمي فيزيك

دانشگاه پيام نورمركزاردكان

5

25/2/95

26/2/95

2

2684

بيوشيمي

دانشگاه پيام نورمركزاصفهان

5

3/3/95

4/3/95

3

2544

شیمی فیزیک

دانشگاه پيام نورمركزاصفهان

5

3/3/95

4/3/95

4

1194

تاريخ اسلام

دانشگاه پيام نورمركزبين الملل قشم

5

22/2/95

23/2/95

5

2547

شيمي الي

دانشگاه پيام نورمركزتبريز

5

22/2/95

23/2/95

6

2867

رياضي محض- آنالیز

دانشگاه پيام نورمركزتبريز

5

22/2/95

23/2/95

7

1734

فلسفه تعليم وتربيت

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران جنوب)

5

25/2/95

26/2/95

8

2212

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران جنوب)

5

25/2/95

26/2/95

9

2269

محيط زيست

آموزش محیط زیست

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران جنوب)

5

27/2/95

28/2/95

10

1875

علوم ومعارف نهج البلاغه

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران جنوب)

5

27/2/95

28/2/95

11

1876

علوم قران وحديث

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران جنوب)

5

27/2/95

28/2/95

12

1877

فقه ومباني حقوق اسلامي

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران جنوب)

5

25/2/95

26/2/95

13

1878

الهيات -فلسفه وكلام اسلامي

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران جنوب)

5

27/2/95

28/2/95

14

2549

شيمي الي

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران شرق)

5

25/2/95

26/2/95

15

2606

فيزيولوژي گياهي

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران شرق)

5

27/2/95

28/2/95

16

2685

بيوشيمي

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران شرق)

5

27/2/95

28/2/95

17

2938

امار

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران شرق)

5

25/2/95

26/2/95

18

3110

فيزيك

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران شرق)

5

27/2/95

28/2/95

19

4365

مهندسی اقتصاد کشاورزی * سياست وتوسعه كشاورزي

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران شرق)

5

25/2/95

26/2/95

20

3552

مهندسی عمران

 راه وترابري

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران شمال)

5

25/2/95

26/2/95

21

1093

جغرافياوبرنامه ريزي شهري

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

28/4/95

29/4/95

22

1094

جغرافیا برنامه ریزی روستایی برنامه ریزی فضایی کار آفرینی مناطق روستایی

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

28/4/95

29/4/95

23

1095

 جغرافیا برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

28/4/95

29/4/95

24

1147

علوم اقتصادي

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

7

21/4/95

22/4/95

25

1195

تاريخ ايران بعدازاسلام

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

19/4/95

20/4/95

26

1248

جامعه شناسي

 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

30/4/95

31/4/95

27

1318

حقوق بين الملل عمومي

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

28/4/95

29/4/95

28

1319

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

28/4/95

29/4/95

29

1550

مديريت بازرگاني

 مدیریت بازاریابی  

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

23/4/95

24/4/95

30

1551

مديريت بازرگاني

  مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

23/4/95

24/4/95

31

1552

مديريت بازرگاني

 رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی  

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

23/4/95

24/4/95

32

1553

مديريت دولتي

 رفتارسازمانی

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

23/4/95

24/4/95

33

1554

مديريت دولتي

 منابع انسانی

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

23/4/95

24/4/95

34

1735

برنامه ريزي اموزش از راه دور

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

30/4/95

31/4/95

35

1975

روان شناسي عمومي

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

21/4/95

22/4/95

36

5200

 مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

19/4/95

20/4/95

37

2102

مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

19/4/95

20/4/95

38

1879

كلام

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

30/4/95

31/4/95

39

2868

رياضي محض - آنالیز

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

26/4/95

27/4/95

40

2870

رياضي محض- هندسه توپولوژی

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

26/4/95

27/4/95

41

2866

رياضي محض

 جبر

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

10

26/4/95

27/4/95

42

2871

رياضي كاربردي

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

26/4/95

27/4/95

43

3109

فيزيك

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

21/4/95

22/4/95

44

3950

مهندسي صنايع

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

21/4/95

22/4/95

45

2213

زبان وادبيات فارسي

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

21/4/95

22/4/95

46

5139

اموزش زبان انگليسي

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

19/4/95

20/4/95

47

5168

زبان شناسي همگاني

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي

5

19/4/95

20/4/95

48

3112

فيزيك

دانشگاه پيام نورمركزشيراز

5

4/3/95

5/3/95

49

2869

ریاضی-آنالیز

دانشگاه پيام نورمركزشيراز

5

4/3/95

5/3/95

50

2553

شیمی تجزیه

دانشگاه پيام نورمركزشيراز

5

4/3/95

5/3/95

51

1631

علم اطلاعات ودانش شناسي

 مدیریت اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری)

دانشگاه پيام نورمركزمشهد

5

25/2/95

26/2/95

52

2545

شيمي فيزيك

دانشگاه پيام نورمركزمشهد

5

27/2/95

28/2/95

53

2550

شيمي الي

دانشگاه پيام نورمركزمشهد

5

27/2/95

28/2/95

54

2552

شيمي تجزيه

دانشگاه پيام نورمركزمشهد

5

27/2/95

28/2/95

55

2555

شيمي معدني

دانشگاه پيام نورمركزمشهد

5

27/2/95

28/2/95

56

2872

رياضي كاربردي

دانشگاه پيام نورمركزمشهد

5

25/2/95

26/2/95

57

3111

فيزيك

دانشگاه پيام نورمركزمشهد

5

25/2/95

26/2/95

58

2551

شیمی آلی

دانشگاه پيام نورمركز زنجان

5

21/2/95

22/2/95

59

2554

شیمی تجزیه

دانشگاه پیام نور کرمان

5

3/3/95

4/3/95

60

1874

علوم قران و حدیث

دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

5

3/3/95

4/3/95

61

2548

شیمی آلی

دانشگاه پیام نور بوشهر

5

25/2/95

26/2/95

62

1880

مبانی نظری اسلام

دانشگاه پیام نور قم

5

4/3/95

5/3/95

63

1881

اخلاق اسلامی

دانشگاه پیام نور قم

5

4/3/95

5/3/95

64

1882

تاریخ و تمدن اسلامی

دانشگاه پیام نور قم

5

4/3/95

5/3/95

65

1883

قرآن و متون اسلامی

دانشگاه پیام نور قم

5

4/3/95

5/3/95

 

*برای کسب اطلاع از آدرس محل برگزاری جلسات ارزیابی تخصصی به جدول شماره 2 مراجعه نمائید .

 

 

ردیف

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری

تلفن

فکس

1

دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

اصفهان - میدان جمهوری  - خیابان خرم خیابان شهیدان شرقی  ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان

03133370009- 03133381640

 

2

دانشگاه پیام نور مرکز

تحصیلات تکمیلی

تهران - فرمانیه –دیباجی شمالی–خیابان شهید حاج محمود نوریان کوچه شهناز –کوچه صفا –مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

02122295747

02122808494

3

دانشگاه پیام نور مرکزمشهد

مشهد- بلوار وکیل آباد –معلم 71 - دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

05118683900

داخلی 512- 618

05118683001

داخلی 511

4

دانشگاه پیام نور مرکز

 تحصیلات تکمیلی - تهران جنوب

تهران - خیابان انقلاب - خیابان استاد نجات الهی -تقاطع سپند - دانشگاه پیام نور

02188940093

02188941858

02188916555

5

دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

آران و بیدگل - بلوار دانشگاه - دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

03154752657

 

6

دانشگاه پیام نور مرکز قم

قم –انتهای 75 متری عمار یاسر –بلوار تعاون –
 دانشگاه پیانم نور استان قم –ساختمان تحصیلات تکمیلی

02537179160

02537179160

7

دانشگاه پیام نور مرکز اردکان

اردکان - بلوار آیت اله خاتمی - دانشگاه پیام نور مرکز اردکان

 

03532228110 03532220011

داخلی 107

 

8

دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

تبریز- خیابان آزادی - ابتدای ضلع غربی روگذر ابوریحان - خیابان شاهد  نبش کوی بهارستان - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

04134780027

 

9

دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

بوشهر - بلوار شهید چمران - خیابان غدیر

07733543206

07733557782

10

دانشگاه پیام نور مرکز

تحصیلات تکمیلی - تهران شرق

تهران - حکیمیه - بلوار بابا ئیان - خیابان  15 متری  شیرازی
 دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

02177311286

02177312716

 

11

دانشگاه پیام نور مرکز زنجان

زنجان - میدان رسل - خیابان امامت - دانشگاه پیام نور مرکز زنجان

024334712

02433443895

12

دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

شیراز - شهرک گلستان - خیابان  دانشگاه پیام نور- دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

07136222244

 

13

دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

کرمان - بزرگراه امام خمینی (ره) - میدان پژوه - دانشگاه پیام نور کرمان

03433353614

 

14

دانشگاه پیام نور مرکز

 بین الملل قشم

قشم - کیلومتر 3 بزرگراه قشم - درگهان  ، نرسیده به میدان علم و صنعت - دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم

8  -07635344181

07635344089

15

دانشگاه پیام نور مرکز

تحصیلات تکمیلی –تهران شمال

تهران –انتهای اتوبان  امام علی اتوبان ارتش- بلوار شهیدمژدی(اوشان) میدان شهید  پیروز شفیعی –خیابان یاران  انتهای یاران دوم

02184234301

02122484837

02122484834

 

جدول شماره 2 - آدرس و شماره تلفن  محل برگزاری جلسات ارزیابی تخصصی(مصاحبه علمی )مراکز مجری دوره دکتری دانشگاه پیام نور

 

3- شرایط عمومی داوطلبان:

- احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره (1)و(2) آزمون نیمه متمرکز دکتری سازمان سنجش آموزش کشور( سال1395)

4- شرایط اختصاصی دانشگاه:

  -      احراز امتیاز لازم و قابل قبول در ارزیابی و مصاحبه علمی  

-     توانایی پرداخت شهریه دوره مطابق با مصوبات هیات امناء دانشگاه

 

اطلاعیه پذیزش دانشجوی دکتری تخصصی

فرم شماره 2


امتیاز دهید
3
73 رای

فروشگاه کتاب دیجیتالی کتابچین


کتابچین یک اپلیکیشن کتابخوان است که امکان مطالعه ی هزاران کتاب الکترونیک و صوتی را در هر زمان و مکان فراهم می کند.
در کتابچین شما می توانید نسخه الکترونیک کتابها را با یک سوم قیمت چاپی آنها خریداری نمایید . همچنین کتابهای رایگان زیادی نیز در دسترس شما خواهد بود که به راحتی می توانید دانلود و مطالعه کنید.


اپلیکیشن کتابچین در تمامی گوشی ها (اندروید و آی او اس) و همچنین کامپیوتر و لپ تاپ قابل اجراست.


دانلود کتابچین

ارسال نظر