PNUEB

تنها با واریز شهریه ثابت می توانید در پیام نور انتخاب واحد کنید

1396/7/2
108
PNUEB

مدارک ونحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پیام نور(با آزمون و بدون آزمون)

1396/6/27
568
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نورتمدید شد_ تمدید دوباره

1396/6/23
758
PNUEB

فرم اعلام مشکلات انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی

1396/6/23
286
PNUEB

نحوه درخواست وام دانشجویی و تقسیط شهریه ثابت برای دانشجویان ارشد و دکتری

1396/6/20
450
PNUEB

جزئیات و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد پیام نور در سیستم گلستان

1396/6/16
327
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/6/14
4048
PNUEB

جدول زمانبندی و تاریخ های مهم نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/6/12
2349
PNUEB

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری پیام نور 96+نحوه و جزئیات ثبت نام

1396/6/8
220
PNUEB

زمان تغییر رشته و درخواست مهمان ترم اول 97-96+شرایط تغییر رشته

1396/6/4
371