خبر های مربوط به گلستان پیام نور
PNUEB

تمدید مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/2/20
19959
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/1/26
21553
PNUEB

بخشنامه اخذ دروس معارف دانشجویان ترم آخر پیام نور در نیمسال دوم 97-96

1396/11/28
22075
PNUEB

امکان تقسیط شهریه ثابت نیمسال دوم 97-96 برای دانشجویان ارشد ودکتری

1396/11/14
2416
PNUEB

نحوه و مهلت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 97-96 پیام نور

1396/9/26
7224
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم اول 97-96 پیام نور

1396/9/7
4718
PNUEB

مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور تمدید شد.

1396/7/24
2502
PNUEB

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 96-95 پیام نور

1396/2/28
7578
PNUEB

تعیین محل آزمون در نیمسال دوم 96-95 تمدید شد

1396/2/21
2477
PNUEB

بازیابی رمز ورود به سیستم گلستان از طریق پیامک

1396/2/11
200958