خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

تاریخهای مهم نیمسال تابستان 96 پیام نور - اصلاحیه تقویم آموزشی

1396/3/20
7033
PNUEB

امکان انتخاب واحد برای دانشجویان بدهکار با پرداخت شهریه ثابت

1395/12/10
2120
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95 پیام نور تمدید گردید - مجدداَ تمدید شد

1395/12/7
2951
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور آغاز شد

1395/11/24
5275
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور برای بار چهارم تمدید شد

1395/11/16
2515
PNUEB

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 و شروع کلاسهای پیام نور

1395/10/23
9659