خبر های مربوط به منابع درسی و لیست ارائه دروس
PNUEB

دانلود لیست وضعیت منابع نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/11/9
7509
PNUEB

تعیین صفحات منابع درسی پیام نور براساس واحد

1396/9/20
5659
PNUEB

توضیحاتی در مورد دروس کارآفرینی و ارزش های دفاع مقدس

1396/7/13
1797
PNUEB

وضعیت منابع و لیست ارائه دروس ترم اول 97-96 پیام نور

1396/7/4
15509
PNUEB

جدیدترین تغییرات منابع درسی دانشگاه پیام نور در تمامی مقاطع

1395/8/19
8241
PNUEB

رعایت پیش نیاز و همنیاز براساس آخرین لیست ارائه دروس

1393/12/6
2007
PNUEB

بازنگری منابع تحصیلی دانشگاه پیام نور/حمایت بیشتر از پژوهش

1393/9/2
1996
PNUEB

اولین اصلاحیه لیست منابع درسی و تغییرات امتحانات نیمسال اول 94-93

1393/8/29
5297
PNUEB

توضیحات منابع دروس سال تحصیلی 94 - 1393

1393/7/15
3113
PNUEB

دانلود منابع درسي و ليست ارائه دروس نيمسال اول سال تحصیلی 94-93

1393/6/15
3189