خبر های مربوط به منابع درسی و لیست ارائه دروس
PNUEB

جدیدترین تغییرات منابع درسی دانشگاه پیام نور در تمامی مقاطع

1395/8/19
4281
PNUEB

اولین اصلاحیه لیست منابع درسی و تغییرات امتحانات نیمسال اول 94-93

1393/8/29
4911
PNUEB

توضیحات منابع دروس سال تحصیلی 94 - 1393

1393/7/15
2849
PNUEB

دانلود منابع درسي و ليست ارائه دروس نيمسال اول سال تحصیلی 94-93

1393/6/15
2432
PNUEB

جزئیات اصلاحیه نیمسال دوم ۹۲-۹۳ پیام نور

1393/1/31
4803
PNUEB

اصلاحیه منابع درسی نیمسال دوم ۹۳-۹۲

1392/12/27
7338
PNUEB

دانلود منابع درسي و ليست ارائه دروس نيمسال اول 93-92

1392/8/8
2729