خبر های مربوط به منابع درسی و لیست ارائه دروس
PNUEB

توضیحاتی در مورد دروس کارآفرینی و ارزش های دفاع مقدس

1396/7/13
387
PNUEB

وضعیت منابع و لیست ارائه دروس ترم اول 97-96 پیام نور

1396/7/4
2566
PNUEB

جدیدترین تغییرات منابع درسی دانشگاه پیام نور در تمامی مقاطع

1395/8/19
6764
PNUEB

رعایت پیش نیاز و همنیاز براساس آخرین لیست ارائه دروس

1393/12/6
1735
PNUEB

بازنگری منابع تحصیلی دانشگاه پیام نور/حمایت بیشتر از پژوهش

1393/9/2
1868
PNUEB

اولین اصلاحیه لیست منابع درسی و تغییرات امتحانات نیمسال اول 94-93

1393/8/29
5099
PNUEB

توضیحات منابع دروس سال تحصیلی 94 - 1393

1393/7/15
2977
PNUEB

دانلود منابع درسي و ليست ارائه دروس نيمسال اول سال تحصیلی 94-93

1393/6/15
2734
PNUEB

جزئیات اصلاحیه نیمسال دوم ۹۲-۹۳ پیام نور

1393/1/31
4926
PNUEB

اصلاحیه منابع درسی نیمسال دوم ۹۳-۹۲

1392/12/27
7508